Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022

Na mocy Uchwały nr 263/210/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022 Poradnia Rehabilitacji Synergia została wybrana jako jeden z podmiotów na realizatora w/w Programu. Program będzie finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program stanowi funkcję szkolenia przypominającego w stosunku do przepisów prawa edukacyjnego, poruszającego kwestie zasad udzielania pierwszej pomocy, w przedmiocie – Edukacja dla bezpieczeństwa. Przewiduje przeprowadzenie szkoleń wśród uczniów klas VII-VIII z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy u co najmniej 80% uczniów uczestniczących w programie.

Programem objęto uczniów klas VII i VIII z 2 szkół podstawowych w Radomiu.

 

Lista szkół:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałem Integracyjnym im. Orła Białego w Radomiu
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu.

Koordynatorem Programu jest
Anna Markowska
tel. 604-476-430
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022

Szkolenia odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym. Program w całości finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program obejmuje 6 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 10 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych. Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy obejmującej szeroko pojęte zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Poniżej szczegółowy zakres działań:

 

1. Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy:

 • definicja i zakres pierwszej pomocy
 • obowiązek udzielenia pierwszej pomocy
 • podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
 • stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia

 

2. Postępowanie w stanie zagrożenia życia:

 • zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu wypadku: świadka, ratownika, poszkodowanych
 • wzywanie profesjonalnej pomocy – numery alarmowe, treść komunikatu wzywającego pomoc

 

3. Apteczka pierwszej pomocy:

 • rodzaje apteczek pierwszej pomocy
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
 • improwizowane środki opatrunkowe

 

4. Pomoc osobie w przypadku utraty przytomności:

 • łańcuch przeżycia
 • nagłe zatrzymanie krążenia
 • ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenie
  ocena przytomności i stanu poszkodowanego
 • przyczyny i objawy utraty przytomności
 • udrażnianie głównych dróg oddechowych
 • ocena oddechu
 • pozycja bezpieczna
 • ochrona termiczna i kontrolowanie stanu poszkodowanego
 • pierwsza pomoc w przypadku omdlenia

 

5. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa:

 • definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia
 • zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i niemowląt
 • obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

 

6. Tamowanie krwotoków:

 • rodzaje ran i krwotoków
 • zakładanie opatrunków
 • sposób tamowania krwotoku z nosa

 

7. Złamania i zwichnięcia:

 • objawy urazów kości i stawów
 • opatrywanie złamań, skręceń i zwichnięć
 • sposoby unieruchamiania kończyn
 • zastosowanie chusty trójkątnej
 • postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa
 • zapobieganie urazom

 

8. Oparzenia i odmrożenia:

 • oparzenia termiczne i chemiczne
 • udar słoneczny i udar cieplny
 • wychłodzenie i odmrożenie
 • zapobieganie oparzeniom

9. Pierwsza pomoc w stanach nagłych.
 
Działania edukacyjne stanowią uzupełnienie dotychczasowej wiedzy uczniów oraz rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej (obecna sytuacja pandemiczna, ratunkowe postępowanie u wszystkich pacjentów w tym chorych na COVID-19, zastosowanie środków ochrony indywidualnej wykraczających poza standardowe środki bezpieczeństwa).*
*Europejska Rada Resuscytacji Wytyczne Covid-19, ogólne wytyczne nauczania resuscytacji krążeniowo-oddechowej w czasie pandemii.

 

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej